+ 31 6 54 715 812

info@gthp.nl

Share |

Professioneel

Ervaren

Huntelerslagvaardig

Werkveld

 

GTH Projectmanagement kan u helpen bij alle fasen van een bouwkundig project:

  • Visie (haalbaarheidsstudie)
  • Projectinitiatief (projectplan met mijlpalen en tijdschema)
  • Projectdefinitie (integraal programma van wensen en eisen)
  • Ontwerp
  • Besluitvorming en vergunningentraject
  • Bestek en uitvoeringscontract
  • Realisatie
  • Nazorg

GTH Projectmanagement voert de regie over elke fase en rapporteert de voortgang aan u op een overzichtelijke en inzichtelijke manier. U bent daardoor altijd in control over uw project.

 

 

 

GTH Projectmanagement focust op een succesvolle realisatie van uw opdracht binnen het afgesproken tijdsvak en binnen de financiële targets.

Meer dan 20 jaar ervaring in o.a. complexe gemeentelijke projecten, stationsprojecten, winkel(ver)bouw(ingen), huisvestings-vraagstukken en bouwkundig advies.

Heldere afspraken en afstemming, helicopterview, efficiënt, partijen bij elkaar brengen en verbnden. In één woord: huntelerslagvaardig.

GTH Projectmanagement

Puccinihof 5
3438 XW  Nieuwegein

Tel: + 31 6 54 715 812
info@gthp.nl